23 Nisan sadece 23 Nisan değildir

0

Bugün, 100’üncü yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tarihinin asilliğini yüreğinde hisseden her Türk çocuğu için büyük bir mutluluk ve şeref manası taşımaktadır kuşkusuz. Birkaç on yıl yaşar, sonra yıkılır sanılan bu devlet, tam 100 yıldır ayakta ve kapıları milleti için açık olan Meclisiyle her türlü badireye rağmen tarihinin asaletiyle birlikte yaşamını sürdürmekte. 23 Nisanı anlamak için öncelikle 23 Nisana giden günleri bilmek gerekir. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan günü Meclisin açılması için çok özel ve ince düşüncelerle planlar yapmakta, kurulacak olan Meclisin bereketli ve kudretli olması için akıl yormaktadır. Mustafa Kemal’in işte bu hazırlıkları, 23 Nisanı sadece 23 Nisan olmaktan ayırır, onu daha özel, daha kutsal bir gün yapar.

Şu telgrafı okuyunuz lütfen:

Telgraf: Pek aceledir

Ankara, 21.4.1920

Ankara’ya acele yazılması.

Kolordulara, 61’inci Tümen Komutanlığına, Refet Beyefendi’ye, bütün valiliklere, bağımsız sancaklara, Müdafaa-i Hukuk Merkez Kurullarına, belediye başkanlıklarına,

1 – Tanrının yardımıyla, Nisanın 23’ünde, cuma günü, cuma namazından sonra, Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

2 – Yurdun bağımsızlığı, yüce hilâfet ve saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan bu Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü cumaya rastlatmakla, o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Velî Câmi-i Şerifinde cuma namazı kılınarak Kur’an’ın ve namazın nurlarından da feyz alınacaktır. Namazdan sonra, Sakal-ı Şerif ve Sancâk-ı Şerif alınarak Meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Meclise girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde Câmi-i Şeriften başlayarak Meclis binasına kadar Kolordu Komutanlığı’nca askerî birliklerle özel tören düzeni alınacaktır.

3 – Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bu günden başlayarak vilâyet merkezinde, Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleyeceği şekilde, hatim indirilmeye ve Buhari-i Şerif okunmaya başlanacak ve Hatm-i Şerifin son kısımları uğur getirsin diye cuma günü namazdan sonra Meclis’in toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır.

4 – Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde bu günden itibaren aynı şekilde Hatm-i Şerifler indirilmesine ve Buhari-i Şerif okunmasına başlanarak, cuma günü ezandan önce minarelerde salâ verilecek, hutbe okunurken, Halifemiz, Padişahımız Efendimiz Hazretleri’nin mübarek adları anılırken, Padişah Efendimiz’in yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve bütün tebaasının bir an önce kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ayrıca dua okunacak ve cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak yüce Hilâfet ve Saltanat makamı ile bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen Millî Mücadele’nin önemini ve kutsallığını, milletin her bir ferdinin, kendi vekillerinden meydana gelmiş olan bu Büyük Millet Meclisi’nin vereceği vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verilecektir. Daha sonra, Halife ve Padişah’ımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu dinî ve vatanî merasim yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra, Osmanlı vilâyetlerinin her tarafında, hükûmet konağına gelinerek Meclis’in açılmasından dolayı resmî tebrikler yapılacaktır. Her tarafta cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır.

5 – Bu tebliğin hemen yayınlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her vasıtaya başvurulacak, süratle en ücra köylere, en küçük askerî birliklere, memleketin bütün teşkilât ve kuruluşlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca, büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır.

6 — Yüce Tanrı’dan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur.

Hey’et-i Temsiliye adına Mustafa Kemal

Bu telgraf, 23 Nisanın sadece 23 Nisan olmadığının kanıtıdır. Meclisin açılışının özellikle cuma gününe denk getirilmesi, dini tören ve ritüellerin yapılıp bütün bunların Meclise bereket getireceğine inanılması, duyulan heyecanın sadece Ankara’da değil, tüm yurtta yaşanması içinde memleketin her köşesine ilan edilmesi, 23 Nisanın sadece 23 Nisan olmadığındandır.

Korona virüs salgını nedeniyle her ne kadar sokaklara çıkıp coşkuyla, bandolarla, marşlarla kutlayamasak da, 100 yıllık bir tarihi en büyük neşeyle haykıramasak da, heyecanımızı birbirimize sarılarak, kol kola gezip anlatamasak da, 23 Nisan bugün de sadece 23 Nisan değil. Bu zorlu günlerde, birbirinden uzakta, ama birbirini en iyi anlayan bir millet olmanın, 23 Nisanın hatırı için bir günlüğüne de olsa siyasete ara verip, ayrılıklara, farklı düşüncelere, ideolojik ayrımları bir kenara koyup, bağımsız yaşamanın tadına, bir yurdun sahibi olmanın onuruna, tarihin verdiği şerefe sığınarak birbirimize saygıyla bakalım, çocukça bakalım.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Nice 100 yıllara…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here